Toelatingsvoorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Een persoon/familie met een laag inkomen en hoge lasten.

Werkende mensen met een onvoorziene tegenslag.

Mensen die geen tegemoetkomingen ontvangen van de staat.

 

Wat zijn de maximumbedragen qua inkomen?

Een alleenstaande persoon met een maandinkomen lager of gelijk aan 1141,00€

Een alleenstaande gepensioneerde met een maandinkomen lager of gelijk aan 1205,00€

een koppel of gezinshoofd met een maandinkomen lager of gelijk aan 1388,00€

Een gepensioneerd koppel met een inkomen lager of gelijk aan 1474,00€

Opmerking:

In bepaalde  gevallen kunnen mensen met een inkomen dat hoger ligt dan de maximum toegelaten inkomensgrens ook bij ons terecht onder de volgende voorwaarden:

indien er vaste dokters- of apothekerskosten zijn tengevolge van een langslepende ziekte – deze personen moeten een attest voorleggen van hun ziekenkas evenals het bewijs (opgesteld door de dokter of apotheker) van de kosten veroorzaakt door de ziekte.

indien er schulden worden afbetaald via een schuldbemiddelaar – deze personen moeten een document van hun advocaat/raadgever voorleggen met de exacte bedragen.

 

Elke situatie is anders, dat beseffen wij maar al te goed. Indien u niet in aanmerking komt voor steun volgens deze voorwaarden, mag u ons steeds een gemotiveerde hulpvraag bezorgen en zijn wij ten allen tijde bereid uw aanvraag te bekijken wij zijn tenslotte ook in deze situatie geweest.

 

 

We hopen op een  aangename en correcte samenwerking.