Dierenvoedselbank Noord Limburg huishoudelijkreglement.

 

Het welzijn van onze huisdieren staat op de eerste plaats wij zijn er om u daarbij te helpen.

Eerlijkheid en openheid zijn essentieel.

De Dierenvoedselbank Noord Limburg is geen winkel waar je op bestelling goedkoop kwaliteitsbrokjes kan kopen, er wordt meegeven wat het huisdier graag eet, wat gezond is en wat er voorradig is, wel worden er custommade pakketten gegeven.

Het doel van de Dierenvoedselbank Noord Limburg is om families samen te houden en te ondersteunen, uw huisdier maakt tenslotte een belangrijk deel uit van het gezin.

Het is niet toegelaten om bijkomende dieren aan te schaffen. U neemt dan immers bewust een extra dier in huis waar u de zorg niet voor kunt dragen. In geval van aankoop of adoptie van een dier, geeft u bovendien geld uit dat u aan voeding voor uw bestaande huisdier had kunnen spenderen.

Uitzonderingen zijn mogelijk indien het laatste huisdier overleden is of de mentale gezondheid vraagt om een beste vriend in huis te nemen, dit gebeurd in samenspraak met contactpersoon van OCMW, CAW of schuldbemiddelaar.

Wij verwachten van onze afnemers een respectvolle en dankbare houding naar ons toe.

Wij zijn geen overheidsinstantie en “het recht hebben op” is buiten de kwestie.

Wij hebben geen enkele verplichting om dit te doen en zijn dan ook niemand iets verschuldigd.

Wij kiezen er voor om deze dienst aan te bieden omdat we het belangrijk vinden dat huisdieren in hun vertrouwde omgeving blijven en hun beste vriend ze de optimale zorg verschaft in moeilijke tijden.

Wij zijn er om uw beste vriend gezonde voeding te verschaffen en u te ondersteunen, niet om de volledige verantwoordelijkheid over uw huisdieren op ons te nemen.

U kunt voeding krijgen voor maximaal 4 dieren.

Er word een bijdrage gevraagd van 5€ per huisdier per afname.

Dierenartskosten kunnen niet verhaalt worden op de Dierenvoedselbank Noord Limburg en daar zijn geen budgetten voor.

Er worden ook geen pakketten rondgebracht.

Men dient op eigen krachten tot bij de Dierenvoedselbank Noord Limburg te raken,

Enkel gekende afnemers van de dierenvoedselbank kunnen voedselpakketten verkrijgen na een eerste intakegesprek.

Deze intakegesprekken vinden ALTIJD op hun thuisadres plaats waar ook de huisdieren en hun documenten officieel aanwezig zijn.

Ook dient men de bankafschriften van de laatste 3 mnd in kopievorm te overhandigen, dit blijft privaat.

Men dient ook een arbeidsverleden voor te leggen.

Documenten zoals DogId, CatId, IDboekjes aangepast na verhuizing (VERPLICHT).

Ook dient men de wet na te leven van sterilisatie en castratie katten. (VERPLICHT).

Ook dient men de wet na te leven van chippen van huisdieren ook na verhuizingen. {VERPLICHT)

Het niet navolgen van deze wetten kan een reden zijn tot het niet verkrijgen van voer.

Afnemers kunnen max 5j gebruik maken van de Dierenvoedselbank Noord Limburg indien zij nog in de arbeidsmarkt terecht kunnen.

Pensioengerechtigde afnemers, Invaliden worden geholpen.(in overleg met het OCMW, het CAW of een schuldbemiddelaar, laag pensioen, hoge medische kosten, etc.).

Inschrijven is gratis en verplicht. Dit kan enkel via het geschreven woord via het mail, dekneep@telenet.be , Messenger naar Carla Kneepkens, Whatsapp of SMS op nummer 0495.16.10.64

Voedselpakketten worden verdeeld in plastic emmers met deksels. Deze worden u geleend maar blijven eigendom van de dierenvoedselbank.

Wij vragen 1€ waarborg per emmer. Breng uw lege emmers en deksels afgewassen en netjes terug naar de volgende afname en ruil ze in voor een volle, of krijg uw waarborg terug wanneer u geen voedselpakketten meer nodig hebt.

Brengt u ze niet binnen verliest u het waarborgbedrag van 1€ per emmer.

Het inleveren van vuile potten geeft gevolg aan schorsing.

Indien u niet naar het bedelingsmoment kunt komen, dient u ons te verwittigen. Zo niet, dan slaat u die bedeling automatisch over. Na 2 afwezigheden zonder te verwittigen, vervalt uw recht op verkrijgen van petfood en wordt u onherroepelijk van de lijst geschrapt.

Bedelingen zijn enkel op afspraak dit om de privacy van afnemers te respecteren.

Het is niet toegestaan om ook bij andere dierenvoedselbanken voeding af te halen.

Het is verboden om de gekregen voeding door te verkopen of door te geven aan derden die wel of niet in aanmerking komen.

Zowel de leden als de vrijwilligers, het bestuur en de dieren dienen met respect behandeld te worden.

Inbreuken op de huisregels leiden tot permanente schorsing.